Serin proteaz inhibitör ailesinin üyesidir. Doku plazminojen aktivatörünü inhibe ederek endojen fibrinolitik sistemi düzenler.

PAI-1;

·         Özellikle tromboembolik olaylarda plazma miktarı artar.
·         Obezitede kardiyovasküler hastalıklar ile fibrinolitik sistem arasındaki ilişkinin açıklanması bakımından önemlidir.
·         Obezitede ve insülin direncinde plazmadaki miktarı artar.
·         Kilo kaybı ve metformin yada glitazonlarla tedaviye bağlı insülin duyarlılığında iyileşmenin olduğu durumlarda dolaşımdaki PAI-1 düzeyleri belirgin olarak azalır.Serin proteaz inhibitör ailesinin üyesidir. Doku plazminojen aktivatörünü inhibe ederek endojen fibrinolitik sistemi düzenler.

PAI-1;

·         Özellikle tromboembolik olaylarda plazma miktarı artar.
·         Obezitede kardiyovasküler hastalıklar ile fibrinolitik sistem arasındaki ilişkinin açıklanması bakımından önemlidir.
·         Obezitede ve insülin direncinde plazmadaki miktarı artar.
·         Kilo kaybı ve metformin yada glitazonlarla tedaviye bağlı insülin duyarlılığında iyileşmenin olduğu durumlarda dolaşımdaki PAI-1 düzeyleri belirgin olarak azalır.Serin proteaz inhibitör ailesinin üyesidir. Doku plazminojen aktivatörünü inhibe ederek endojen fibrinolitik sistemi düzenler.

PAI-1;

·         Özellikle tromboembolik olaylarda plazma miktarı artar.
·         Obezitede kardiyovasküler hastalıklar ile fibrinolitik sistem arasındaki ilişkinin açıklanması bakımından önemlidir.
·         Obezitede ve insülin direncinde plazmadaki miktarı artar.
·         Kilo kaybı ve metformin yada glitazonlarla tedaviye bağlı insülin duyarlılığında iyileşmenin olduğu durumlarda dolaşımdaki PAI-1 düzeyleri belirgin olarak azalır.