Kadın Sağlığı Erkek Sağlığı

Erkekler İçin 40 Yaş Üstü Check Up

40 yaş üstü erkeler için check up

40 yaşını aşmış her erkeğin sağlık durumlarının genel bir değerlendirilmesi için check up yaptırması önemlidir. 40 yaş sonrası erkeklerin kendine ve sağlığına özen göstermesi gereken bir dönemdir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Check up testleri bu tür hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlamakta ve tedavi başarısını da artırmaktadır.

40 yaşını geçmiş her erkeğin yaptırması gereken testlere ilave olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini genetik bir riski olmaksızın yaptırması kritiktir.

Check up yaptırmak yaşın, cinsiyetin, sigaranın ortaya çıkardığı olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailevi ve genetik nedenli şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir.

Sağlığınıza değer verin, mutlaka check up yaptırın, sağlık durumunuzla ilgili önemli durumların farkında olun.

Elab Laboratuarlarında, periyodik sağlık kontrolleriniz check up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlarla belirleyebilirsiniz.