Kadın Sağlığı Erkek Sağlığı

Örnek Gönderimi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 • Yaş, Cinsiyet, Irk
 • Gebelik
 • Kan Alma pozisyonu(oturarak/yatay)
 • Egzersiz
 • Kan alınma saati
 • Açlık durumu
 • Mevsimsel
 • İlaç tedavileri

TEST TEKRARLARI
Saklanması uygun olan tüm hasta örnekleri merkezimizde 1 hafta boyunca +4oC’de, 1 yıl boyunca da -40oC’de dondurularak saklanmaktadır. Gerekli durumlarda bu örneklerinden test tekrarı yapılabilmektedir.

Merkezimiz düzenli olarak Bio-Rad, UKNEQAS, ROCHE gibi uluslararası kalite kontrol programlarına katılmaktadır. Eksternal kalite kontrol programları sayesinde “Accuracy”, İnternal kalite kontrol programları sayesinde “precision” hakkında sürekli bilgi sahibi olunmaktadır. Bu programların sonuçlarına göre seçmiş olduğumuz metodlarda ve cihazlarda gerekli revizyonlar yapılmaktadır.

ÖNLEMLER
Merkezimize gönderilecek olan örneğe ait bilinen önemli bir bulaşıcı hastalık varsa (Hepatit B, Hepatit C, HIV) lütfen istek formunda bildiriniz.

KAYIT ve ÖRNEK ALMA İŞLEMLERİ
Hasta kaydı açılırken şu bilgiler sisteme girilir:

 1. Hastanın adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, telefon numarası, güncel adres, e-mail adresi
 2. Çalışılacak testler seçilir
 3. Yazıcıdan alınan çıktıyla veya test istek formuyla merkezimize örnek gönderilir

Örnek toplama ve hazırlama işlemleri:
Hasta adı soyadı ile hitap edilerek kan alma odasına davet edilir. Hazırlanmış barkod etiketleri, hastaya gösterilerek tüplerin üzerine yapıştırılır.

KAN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

Açlık gerektiren testler için 8-10 saat arası açlık gerekmektedir.
Doktoru başka türlü önermediyse ilaç tedavisinin sürdüğü durumlarda, örnek alımı sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır.
Hasta oturur veya yatar durumda en az 10 dk dinlendirildikten sonra kan alınır.
Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır.
Tüm kan alımları kelebek iğneyle yapılır.
Turnike kolda 30sn. den fazla sıkılı kalmamalıdır.
Damar max. 60 mm Hg basınçla sıkılmalıdır.
Turnike iğneyle damara başarılı bir şekilde girildikten sonra gevşetilmelidir.

Kan alımı şu sırayla yapılmalıdır:

 1. Kan Kültürü
 2. Serum (sarı ve kırmızı kapak)
 3. EDTA’lı (Mor)
 4. Sitratlı (mavi ve siyah)

Antikoagülan (sitrat, EDTA vs) içeren tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kan alımı tamamlanınca tüp yavaşça alt üst edilerek antikoagülan ile karışması sağlanmalıdır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Kan kültürü:
En uygunu tedavi öncesi veya tedavi bitiminde kanı almaktır.
Mümkün olduğunca ateşli evrelerde kan alımı yapılmalıdır.
Bölge 3 defa betadinli gazlı bezle silindikten sonra %70 lik alkol ile temizlenmeli ve her defasında 2 dk beklenmelidir. Kültür şişesine kan alınır alınmaz şişe hafifçe karıştırılmalıdır. Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır. Örnek mümkün olduğunca çabuk merkez laboratuvara ulaştırılmalıdır.