Kadın Sağlığı Erkek Sağlığı

Örnek Transportu

ÖRNEK TRANSPORT ÇANTASI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

  • elab laboratuvarlar grubu “örnek transport çantası” çift katmanlı, ısı izolasyonlu, ıslanmaz kumaştan yapılmıştır.
  • Tüp sporlarındaki örneklerin üzerindeki barkodlardaki hasta ismi, test istem formundaki isimle karşılaştırılır.
  • Her hasta örneği için ayrı kilitli poşet hazırlanır.
  • Soğukta transport edilmesi gereken örnekler, kilitli poşete buz kalbıyla birlikte konur.
  • Her hastanın doktor istek kağıdı ve test istem formu birbirine zımbalanır. Hastaya ait kilitli poşete numunelerle birlikte konur.
  • Hangi hastaya hangi cins örnekten ve toplam kaç örnek gönderildiği gönderi listesine işlenir.
  • Liste merkez laboratuara fakslanır.
  • Tüm hastalar için ayrı ayrı kilitli poşetler hazır olunca kurye çantasına yerleştirilir.
  • Irsaliye yazılır. Numune adetleri yazılır. Tarih atılıp imzalanır. 2 nüshası (beyaz ve mavi) kurye çantasına konur. 1 nüsha (sarı) koçanda kalır.
  • Transport elemanı bekletilmeden örnek transport çantası teslim edilir. Transport için hergün 13:00 de teslimat yapılır. Gerek olursa saat 16:00 da ikinci bir transport gerçekleştirilir.

Bunun dışında acil veya bekletilmemesi gereken örnekler için acil transport gerçekleştirilir