Kadın Sağlığı Erkek Sağlığı

Nasıl Çalışıyoruz

Merkezimizde laboratuvar analizleri el değmeden TAM OTOMATİZE sistemlerde çalışılarak sonuçlandırılmaktadır. Kullandığımız sistemler Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) tarafından belirlenmiş tüm dünyada gold standart kabul edilmiş cihazlardır. Elab laboratuvarı cihaz parkını hemen her sene yenileyerek sizlere yeni teknolojiyle hizmet vermektedir. Doğru ve hızlı laboratuvar işletmeciliğinin olmazsa olmazlarının başında gelen “teknoloji” elab laboratuvarında güncel şekilde takip edilmektedir.

Test işlemleri, tüm basamaklarda CLIS (Computerized Laboratory information system) tarafından kontrol edilmektedir. CLIS yazılımı referans aralıkları dışında çıkan her testi bir kez daha tekrar ettirerek onaylanmak üzere ekrana getirir. Bu sayede yüksek veya düşük değerdeki testler en az 2 kez çalışılarak raporlandırılmış olur. Tüm sistemlerin kalibrasyon ve kontrolleri düzenli olarak yapılır. Tam otomatize sistemler internet aracılığıyla yurtdışı servis merkezlerine de bağlıdır. Böylece cihazlardaki tüm mühendislik verileri üretici firmalar tarafından günü gününe kontrol edilir.

Test sonuçları uzman doktorlar tarafından gözden geçirildikten sonra gerekli durumlarda kişilere ve doktorlarına hatırlatmalar yapılarak, gerçek anlamda klinik laboratuvar hizmeti tamamlanmış olur. Tüm bu işlemler sırasında gereken test tekrarları veya farklı metodlarla test sonucunun doğrulanması gibi ek masraflar asla hastaya yansıtılmadan işlemler tamamlanır.

Tıp eğitiminde son yıllarda birçok değişiklik olmuş olsa da, biz hekimlere meslek hayatımızın ilk yıllarında öğretilen “Doğru tanı, klinik tecrübe ve doğru laboratuvar analizlerinden geçer” deyişinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Test sonuçlarının doğru yorumlanmasına katkıda bulunmak ve klinik tanı sırasında hekimlere yardımcı olmasını sağlamak için, laboratuvar raporlarında uzmanlarımızın kısa yorumlarını ve açıklamalarını da belirtiyoruz. Bu bilgiler içerisinde metod değişiklikleri, ilave testler, öneriler, ilaç interferasyonları, test tekrarları vb yorumlar yer almaktadır. Özellikle takip gerektiren testler için hasta örneği-30oC’de dondurularak 1 yıl süreyle saklanmakta ve ihtiyaç anında yeni alınan kan örneğiyle aynı anda tekrar çalışılmaktadır. Bu sayede metod veya cihaz değişikliklerine bağlı ortaya çıkabilecek analitik varyasyonların etkileri elimine edilmektedir.

 

Merkezimizde tüm testler tam otomatize sistemlerle çalışılmaktadır.