Kadın Sağlığı Erkek Sağlığı

Kanıta Dayalı Laboratuvar Uygulamaları

Teknolojinin olağanüstü hızla ilerlemesi, laboratuvar testlerinin sayısının hızla artmasına neden olduğu gibi bilginin de hızla çoğalıp, yayılmasını sağlamaktadır. Bu bilgi yumağı içerinde en iyisini seçip, birey boyutunda hastalık kararını vermek ve hızla tedaviyi uygulamak başta klinisyenler olmak üzere sağlık çalışanlarının bu gelişmelere ayak uyduracak özellikte bilgi ve beceri kazanmalarını gerekt

3d spiral stethoscope with an isolated background

irmektedir. Son yıllarda doktorların ve hastaların çeşitli hastalıklarda güvenilir test seçimi yapabilmeleri amacıyla “kanıta dayalı laboratuar uygulamaları (evidence based laboratory tests)” prensipleri uygulanmaya başlamıştır. Bu sayede hastalıkların tanısı ve tedavisinin takibinde hangi testin hastaya daha faydalı olduğu bilgi alınmaktadır. Özellikle mezuniyet sonrası eğitim veren dernekler ve web sitelerinde kanıta dayalı laboratuvar uygularına yer verilmekte ve bu uygulamalar ışığında testler sınıflandırılmaktadır. Hedef; günlük klinik pratik uygulamada hekimin doğru karar vermesini sağlamak için en iyi kanıtı sunmaktır. Laboratuvar tıbbında en değerli kanıt, laboratuvar testlerinin tanı, tarama, izleme, risk değerlendirme ve prognozda kullanılmasında iyi tasarlanmış çalışmalardan elde edilen, sistematik derlenmiş ve değerlendirilmiş bilgidir. Laboratuvarımız kanıta dayalı tıp uygulamalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek test panelini sürekli düzenlemekte ve yenilemektedir. Test bazında ve hastalıklar bazında güncel bilgi almak için lütfen ücretsiz www.labtestsonline.org.tradresini ziyaret ediniz